John Hardy Silver & 18K Yellow Gold Naga Cuff Bracelet

John Hardy Silver & 18K Yellow Gold Naga Medium Brushed Finish Cuff Bracelet John Hardy Silver & 18K Yellow Gold Naga Medium Brushed Finish Cuff Bracelet

John Hardy Silver & 18K Yellow Gold Naga Medium Brushed Finish Cuff Bracelet

$2,700

Reference Number: SS20003436